Ga naar de Leesvertelwedstrijd van Woord & Gebaar!
Elk jaar organiseert de stichting Woord & Gebaar de Nationale Leesvertelwedstrijd: dove kinderen uit het hele land dingen mee naar de prijs van beste gebarentaalverteller. Ze vertellen een stuk uit een kinderboek na in gebarentaal. Vroeger werden kinderen voorgeselecteerd via de dovenscholen. Sinds 2016 kunnen alle dove kinderen meedoen, ook als ze in het regulier onderwijs zitten. Elk jaar weer een gebarenfeest!

Elders op internet