Hoe werd er in het begin van het dovenonderwijs gecommuniceerd?

Videoposter: 
Thema: 
Ondertitels (NL): 
Uitweiding: 
Zie ook de uitleg van Roland Pfau over het verschil tussen gebarentaal (NGT) en Nederlands met Gebaren (NmG). Over het algemeen wordt van een gebaarsysteem gesproken als het toevoegingen bevat om de Nederlandse grammatica (zoals lidwoorden of vervoegingen) extra duidelijk te maken; NmG in meer algemene zin dekt alle vormen van Nederlands praten met gebaren erbij.
Ondertitels (EN): 
Titel (Engels): 
How did people originally communicate in deaf education?
Uitweiding (Engels): 
See also Roland Pfau's explanation of the differences between sign language (NGT) and Sign-supported Dutch (NmG). In general, we speak of a signing system if it contains additions to add clarity to Dutch grammar (like articles or conjugations); NmG broadly covers all forms of Sign-supported Dutch.