In hoeverre heeft tweetaligheid een positieve invloed op andere cognitieve vaardigheden?

Videoposter: 
Ondertitels (NL): 
Uitweiding: 

Wetenschappelijke Literatuur

Ondertitels (EN): 
Titel (Engels): 
To what extent does bilingualism positively affect other cognitive skills?
Uitweiding (Engels): 

Scientific Literature