Hoe is het om met een tolk naar het regulier onderwijs te gaan?