Ga naar de Leesvertelwedstrijd van Woord & Gebaar!

Videoposter: 
Uitweiding: 
Elk jaar organiseert de stichting Woord & Gebaar de Nationale Leesvertelwedstrijd: dove kinderen uit het hele land dingen mee naar de prijs van beste gebarentaalverteller. Ze vertellen een stuk uit een kinderboek na in gebarentaal. Vroeger werden kinderen voorgeselecteerd via de dovenscholen. Sinds 2016 kunnen alle dove kinderen meedoen, ook als ze in het regulier onderwijs zitten. Elk jaar weer een gebarenfeest!

Elders op internet

Titel (Engels): 
An annual reading contest
Uitweiding (Engels): 
The Dutch foundation Woord & Gebaar organises a reading contest for deaf children every year: children from all across the country compete for the prize for the best story teller. They narrate part of a children's book in sign language. Children used to be preselected through the deaf schools, but since 2016 any deaf child can participate, also when they are in mainstream education. A major sign language event every year!