Deborah Chen-Pichler (Gallaudet Universiteit): gebarentaal als moedertaal

Dr. Deborah Chen Pichler raakte als jong kind al geïnteresseerd in taalkunde en tweetaligheid, toen ze opgroeide in een tweetalig Engels-Taiwanees gezin. Sinds 2002 is ze medewerker van de afdeling Taalwetenschap van Gallaudet University, waar ze college geeft over eerste en tweede taalverwerving, en generatieve syntaxis. Haar onderzoek richt zich op de verwerving van ASL (American Sign Language) door dove kinderen van dove ouders (met en zonder CI) en door horende tweetalige kinderen (CODA's: children of deaf adults). Daarnaast doet ze onderzoek naar de verwerving van ASL als vreemde taal door volwassenen. Ze is erg geïnteresseerd in het gebruik van technologie in het onderwijs, m.n. in het dovenonderwijs.
Categorie: 
Expert
Titel (Engels): 
Deborah Chen-Pichler (Gallaudet University): sign language as a first language
Beschrijving (Engels): 
As a young child, Dr. Deborah Chen Pichler got interested in linguistics and bilingualism, when she grew up in a bilingual English-Taiwanese family. She's started working in the Linguistics department at Gallaudet University in 2002, where she teaches first and second language acquisition and generative syntax. Her research is focussed on the acquisition of ASL (American Sign Language) by deaf children with deaf parents (with and without a CI) and by hearing bilingual children (CODA's: children of deaf adults). She also researches the acquisition of ASL as a foreign language in adults. She is especially interested in the use of technology in education, particularly in deaf education.