Roland Pfau (Universiteit van Amsterdam): gebarentaal

Dr. Roland Pfau werkt als universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij heeft in Frankfurt (Duitsland) Duitse Literatuur- en Taalwetenschap gestudeerd en is in 2001 gepromoveerd op een onderzoek naar versprekingen in gesproken taal. Sinds 2001 is hij als docent gebarentaalwetenschap aan de UvA verbonden. In zijn onderzoek richt hij zich vooral op de grammatica van gebarentalen en taaltypologie, waarbij men structurele verschillen en overeenkomsten tussen talen bestudeerd. Hij is gefascineerd door de vraag in hoeverre gebarentalen en gesproken talen overeenkomen, en in hoeverre gebarentalen onderling van elkaar verschillen wat betreft bepaalde grammaticale verschijnselen (zoals de volgorde van gebaren in een zin, of hoe ontkenning wordt uitgedrukt). Samen met Nederlandse collega's heeft Roland net The Linguistics of Sign Languages. An Introduction gepubliceerd. Hij is momenteel bezig met een project over werkwoorden in Nederlandse, Duitse en Russische Gebarentaal, en met een project over het linguïstische en culturele erfgoed van oudere gebaarders in Nederland. Roland Pfau is een van de hoofdredacteuren van het vaktijdschrift Sign Language & Linguistics.

Een kleine selectie uit zijn publicaties

Categorie: 
Expert
Titel (Engels): 
Roland Pfau (University of Amsterdam): sign language
Beschrijving (Engels): 

Dr. Roland Pfau is an Associate Professor at the University of Amsterdam (UvA). He studied German literature and linguistics in Frankfurt (Germany) and received his PhD there in 2001, researching spontaneous slips of the tongue. He has taught Sing Language Linquistics at the UvA since 2001. His research mostly focusses on the grammar of sign languages and linguistic typology, the study of structural differences and similarities between languages. He is fascinated by the question of how similar sign languages and spoken languages are, and to what extent sign languages vary among themselves in relation to certain grammatical phenomena (like the order of signs within a sentence, or how negation is expressed). Roland recently published The Linguistics of Sign Languages. An Introduction with Dutch colleagues. He is currently working on a project concerning verbs in Dutch, German and Russian sign language, as well as a project on the linguistic and cultural heritage of older sign language users in the Netherlands. Roland Pfau is one of the editors of the journal Sign Language & Linguistics.

A selection of his publications