"Met een goede beheersing van gebarentaal komt het Nederlands vanzelf."