Wanneer je je kind opvoedt met Nederlands en daarnaast ook NGT kun je stellen dat je kind tweetalig wordt opgevoed. De laatste jaren zijn een aantal belangrijke voordelen van tweetaligheid aan het licht gekomen. Het gebruik van meerdere talen lijkt te werken als hersengymnastiek, kortom iets waar je brein flink mee aan de slag moet en waar het specifieke voordelen van ondervindt. Tweetaligheid lijkt een aantal belangrijke cognitieve voordelen te hebben, dus voordelen in de ontwikkeling van het denken. Doordat kinderen telkens moeten wisselen tussen taal 1 en taal 2 en even later weer terug, en doordat de ouders dit bovendien ook doen, leert het kind bijvoorbeeld goed in de gaten te krijgen wat er precies nodig is en wanneer. De afgelopen jaren hebben onderzoekers bijvoorbeeld laten zien dat meertalige kinderen bijzonder goed zijn in het zich kunnen concentreren en niet laten afleiden door onbelangrijke informatie. Ook zijn deze kinderen vaak goed in abstract denken en in technisch lezen. Een bijkomend voordeel is dat ze niet alleen de thuistalen goed leren maar ook worden nieuwe talen makkelijker opgepikt dan door kinderen die eentalig zijn opgegroeid.

In Nijmegen en op een aantal andere plaatsen in de wereld wordt nu onderzoek gedaan naar meertaligheid van een gebarentaal en een gesproken taal. Ook kinderen die deze talen leren hebben een aantal bijzondere voordelen ten opzichte van kinderen die maar één gesproken taal leren zo hebben we recentelijk gevonden en ook dit lijkt te maken te hebben met de manier waarop de dove en ook horende (zogenaamde bimodaal tweetalige) kinderen dagelijks met de twee talen omgaan.

Naast deze cognitieve voordelen heeft tweetaligheid van een gesproken en een gebarentaal ook belangrijke sociale en sociaal-emotionele voordelen voor dove kinderen. Om te beginnen stelt het een kind in staat om naast contact met horende mensen ook contact te krijgen met dove kinderen en volwassenen die gebarentaal beheersen. Dove kinderen ervaren dit vaak als bijzonder prettig omdat ze dan even niet hun best hoeven te doen om te communiceren. Daarnaast zijn er tal van onderzoeken die suggereren dat dove kinderen die zich geïsoleerd voelen door obstakels in hun communicatie op termijn sociaal-emotionele problemen kunnen ervaren. Wanneer een kind zich deelgenoot voelt van een omgeving waar het niet anders is dan de anderen is de kans kleiner dat dergelijke sociaal-emotionele problemen ontstaan.

Elders op internet

Vakliteratuur