Familie Koen
Sietske en Marc Koen hebben twee dove zoons. Beiden hebben een CI.

Ervaringen van dit gezin