Sharon Unsworth (Radboud Universiteit): meertaligheid

Dr. Sharon Unsworth is taalkundige aan de Radboud Universiteit, en doet onderzoek naar de taalontwikkeling van kinderen die met twee of meer talen opgroeien. Ze kijkt onder andere naar kinderen die Engels + Nederlands of Italiaans + Nederlands verwerven als moedertaal, maar ook naar (horende) kinderen van allerlei taalachtergronden die Nederlands als tweede taal op de peuterspeelzaal leren. Haar eigen kinderen groeien ook tweetalig op: zij en haar man spreken haar moedertaal (Engels) met hen, en Nederlands gebruiken de kinderen op de crèche en op school. Voor meer informatie, zie haar (Engelse) homepage. Voor informatie in het Nederlands verwijst ze u graag door naar Meertalig.nl.

Sinds 2019 maakt Sharon ook podcasts over meertalige ontwikkeling van kinderen, waar verschillende onderzoekers aan het woord komen.

Een kleine selectie uit haar publicaties