"Met buitenlandse doven gebruik ik een combinatie van gebaren en liplezen."
  • Als doven communiceren met mensen die een andere gebarentaal gebruiken, wordt dat 'international sign' of ook wel 'cross-signing' genoemd. Geen visueel esperanto, maar een manier om de visuele eigenschappen van gebarentaal plus evt. gedeelde gesproken talen zo te benutten dat communicatie mogelijk wordt. Veel doven zijn hier verrassend goed in, maar hoe goed het echt werkt en hoe mensen het precies doen, dat weten we eigenlijk nog niet goed. Daarom doet de Radboud Universiteit hier onderzoek naar in een groot project dat loopt van 2017-2022.
  • Een verwante term die in opkomst is, is 'visual vernacular'; dit wordt vooral gebruikt bij theatrale verhalen die door gebaarders over de hele wereld te begrijpen zouden moeten zijn (en misschien ook wel door niet-gebaarders). Zie bijvoorbeeld deze twee prachtige voorbeelden: